Fettfilter

Fettfilter


Type: Smørefiltre Anvendelse: Prefiltrering i høyfrekvente filtre, filtrering av tørt støv og oljetåke, behandling av luftrør og fettstoffer ...