Panelfilter

Panelfilter


Panelfiltre er grove filtre. De er designet for å rense luften fra store luftbårne partikler. Brukes som forfilter for høyere endefiltre..

PanelfilterPanel G3 og G4 klasse luftfilter ...


Trådfiltre


Type: trådfilter G3 / G4 klasse Anvendelser: ventilasjons- og klimaanlegg: • kontorbygninger, • hoteller, • kjøpesentre, andre offentlige bygninger, • leilighetskomplekser ...