Filter klassifisering

Filter klassifisering


Når innovasjoner endrer verden, presenteres det nye kvalitetsstandarder, som endrer luftfilterklassifisering. I dag gjelder ISO-16890 som erstatter tidligere standard EN779: 2012


Svevestøv – blandingen av partikler og væskedråper i luften som kan bestå av forskjellige komponenter: syrer, sulfater, nitrater, organiske forbindelser, metaller, jordpartikler, støv, sot etc.


  1. PM 10 (partikkelstørrelse ikke større enn 10 μm)
  2. PM 2.5 (partikkelstørrelse ikke større enn 2,5 μm)
  3. PM 1 (partikkelstørrelse ikke større enn 1 μm)


Jo mindre partikkelstørrelsen er, desto større er faren for menneskers helse. Forutsatt er flere eksempler på partikkelstørrelser som vi møter i vårt miljø på daglig basis:Klassefiseringstabell: EN779:2012 Utgår!!!


EN779:2012

G1

G2

G3

G4

M5

M6

F7

F8

F9

ISO 16890
PM1 

PM 2,5

PM10

COARSE

Epm1 50%

Epm2,5 50%

Epm10 50%

Nuo 5% iki 95%

Epm1 55%

Epm2,5 55%

Epm10 55%


Epm1 60%

Epm2,5 60%

Epm10 60%


Epm1 65%

Epm2,5 65%

Epm10 65%


Epm1 70%

Epm2,5 70%

Epm10 70%


Epm1 75%

Epm2,5 75%

Epm10 75%


Epm1 80%

Epm2,5 80%

Epm10 80%


Epm1 85%

Epm2,5 85%

Epm10 85%


Epm1 90%

Epm2,5 90%

Epm10 90%


Epm1 95%

Epm2,5 95%

Epm10 95%


Send oss en forespørsel